Berichten uit plaatselijke Geref. Kerken (16)

In Het Kerkblad (van 1892 tot 1910 het ‘Officieel Orgaan van De Gereformeerde Kerken in Nederland’) van 15 en 22 januari, 19 en 26 februari, 5, 12, 19 en 26 maart en van 2 april 1897 troffen we onder meer de onderstaande berichten aan betreffende plaatselijke Gereformeerde Kerken.