‘De Wijnstok’ en ‘De Rank’ te Giessen-Rijswijk 40 jaar

Op zondag 21 oktober 2018 herdenkt de Gereformeerde Kerk in het Brabantse Giessen-Rijswijk dat veertig jaar geleden de nieuwe kerkzaal in gebruik genomen werd.

Beeld: Website Geref. Kerk Giessen-Rijswijk.

Het voormalige gemeentehuis kreeg op die dag de functie van kerkgebouw. Daarna werd het nog een aantal malen aangepast en verbouwd, zodat de Gereformeerde Kerk van Giessen-Rijswijk nu bekend staat als de ‘meest groene multifunctionele kerk’ in het Land van Altena.

De Gereformeerde Kerk te Giessen-Rijswijk bestaat overigens al veel langer; ze werd op 16 oktober 1842 als ‘Christelijke Afgescheidene Gemeente van Giessen en Rijswijk‘ geïnstitueerd.

Jubileumconcert en dankdienst.

Op zaterdagavond 20 oktober 2018 verzorgen de plaatselijke Muziekvereniging Kunst en Vriendschap en de Christelijke Zangvereniging Laudatio een jubileumconcert dat om 19.30 begint en dat gratis toegankelijk is voor belangstellenden. Om de kosten te drukken wordt wel een collecte gehouden.

Op zondag 21 oktober 2018 wordt in de kerk een feestelijke dankdienst gehouden. De voorganger is ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein en de gemeentezang wordt begeleid door organist Henk van Engelen en trompettist Chiel van Breugel. De kerkdienst begint om 09.30 uur.

Direct na de dienst is er ‘voor leden en sympathisanten’ van de Gereformeerde Kerk nog een informeel samenzijn waarbij het verleden, het heden en de toekomst van de Gereformeerde Kerk van Giessen-Rijswijk centraal staan. De jubileumviering wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.