Gereformeerde Kerk Visvliet 85 jaar

Op zondag 21 oktober 2018 herdenkt de Gereformeerde Kerk in het Groningse Visvliet haar vijfentachtigjarig bestaan.

De in 1933 in gebruik genomen gereformeerde kerk te Visvliet.

De Gereformeerde Kerk te Visvliet werd op 15 oktober 1933 geïnstitueerd. Vandaar dat op zondag 21 oktober 2018 in de kerk een feestelijke dienst gehouden wordt, voorafgegaan door een gezellig samenzijn dat om half 11 begint. De herdenkingsdienst begint om 11 uur, waarin men ook op een bijzondere manier aandacht wil schenken aan het verleden. De voorganger in deze dienst is ds. H.F. de Vries (*1961) uit Ternaard. De samenzang wordt begeleid door organist Gerrit Couperus.

Na de dienst wordt de feestelijke herdenking voortgezet in het Bartoleshûs voor een warm/koud buffet. De kerkgangers werd gevraagd op de herdenkingszondag gekleed te gaan in ‘kleding als in ver vervlogen tijden’. Ook oud- gemeenteleden zijn van harte welkom.