Appartementen achter gevel Handwegkerk Amstelveen

De gemeenteraad van Amstelveen stelde eerder dit jaar het bestemmingsplan vast van het gebied waarin ook de voormalige gereformeerde – sinds 7 april 2013 buiten gebruik zijnde – Handwegkerk ligt.

De voormalige gereformeerde ‘Handwegkerk te Amstelveen.

Op de locatie van de vroegere Handwegkerk komen veertien ‘riante appartementen’, waarbij de voorgevel en het torentje van de kerk behouden moeten blijven omdat het voormalige bedehuis aan de Handweg een gemeentelijk monument is. De pastorie blijft één woning en wordt mogelijk iets vergroot.

Om te voorkomen dat de voorgevel tijdens de sloopwerkzaamheden van het er achter liggende kerkgebouw uit 1899 instort, is die kort geleden versterkt met een stalen constructie.

De eerste gereformeerden in Amstelveen (M.J. Aalders)