Swettetsjerke Feanwâlden dicht?

… maar het kan nog jaren duren.

De Protestantse Gemeente Feanwâlden / Feanwâldsterwâl in Friesland is van plan te participeren in de stichting van een Doarpshûs (dorpshuis) in de kom van het dorp. Daardoor zou de voormalig gereformeerde Swettetsjerke aan de Zwette 22 in Feanwâldsterwâl verkocht moeten worden.

Kaart: Google.

De realisering van de plannen is echter een zaak van langere adem; weliswaar nam de kerkenraad in 2013 het principebesluit om te participeren in een Doarpshûs, maar zover is het nog niet. Eerst moet nog een besluit genomen worden over de verkoop van het tot de protestantse gemeente behorende zalencentrum ‘Mienskip’ in het centrum van het dorp, de locatie waar het Doarpshûs gebouwd zou moeten worden. En bovendien vergen de plannen een investering van een paar miljoen euro. ‘Dat geld moest er eerst wél komen’; daarvoor moet het Stichtingsbestuur van het op te richten Doarpshûs zorgdragen.

Behalve de voormalig gereformeerde, nu protestantse Swettetsjerke – oorspronkelijk gebouwd in 1872, maar in 1906 flink verbouwd en na de Tweede Wereldoorlog opnieuw ingrijpend gerenoveerd – beschikt de protestantse gemeente ook nog over de voormalig hervormde Johanneskerk, aangewezen als monument. Daar worden nu al zo’n twintig diensten per jaar gehouden en die kerk zal voor de kerkdiensten gebruikt blijven worden.

De reden waarom voor het open blijven van de Johanneskerk gekozen werd is haar monumentale status. Als de voormalige gereformeerde Swettetsjerke ingrijpend gerenoveerd zou moeten worden om het gebouw aan de eisen van de tijd te laten voldoen, zou dat een kostbare zaak worden. Bovendien ligt de kerk aan de rand van het dorp.

De in 1872 in gebruik genomen en daarna een paar keer ingrijpend verbouwde voormalig gereformeerde (nu protestantse) kerk aan de Zwette (foto: Reliwiki).

Niet alle gemeenteleden staan bij de plannen te juichen. ‘Er zijn inderdaad voor- en tegenstanders. Maar dat heb je altijd, of je nu links- of rechtsom gaat, er zijn altijd voor- en tegenstanders’, aldus de scriba van de kerkenraad, de heer H. van Breeden, tegenover onze redactie.

Voor het geval de plannen voor de stichting van een Doarpshûs geen doorgang zouden kunnen vinden, zou misschien moeten worden overwogen om de Swettetsjerke alsnog te renoveren, maar dat is toekomstmuziek. Vooralsnog legt men zich toe op de plannen voor een Doarpshûs.

Hoe dan ook, voorlopig worden ook in de Swettetsjerke gewoon kerkdiensten gehouden.