Berichten uit plaatselijke Geref. Kerken (17)

In Het Kerkblad (van 1892 tot 1910 het ‘Officieel Orgaan van De Gereformeerde Kerken in Nederland’) van 9, 16, 23 en 30 april, 7, 14, 21 en 28 mei en van 4 juni 1897 troffen we onder meer de onderstaande berichten aan betreffende plaatselijke Gereformeerde Kerken.