Herdenking van razzia in geref. Westerkerk Aalten

Een van de meest ingrijpende gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Aalten was de razzia die op 30 januari 1944 plaatsvond in de gereformeerde Westerkerk – inmiddels buiten gebruik – en in de christelijke gereformeerde kerk.

De voormalige gereformeerde Westerkerk te Aalten

In januari en september 2019 zal door het Nationaal Onderduik Museum in Aalten aan de gebeurtenissen aandacht besteed worden. Men is al enige jaren bezig met het vinden van de namen van alle achtenveertig slachtoffers, van wie er inmiddels tweeënveertig althans geïdentificeerd zijn. Van vijf personen zijn de namen nog niet bevestigd.

Op 30 januari 2019, de herdenkingsdag, zal in de Aaltense Oosterkerk een herdenkingsbijeenkomst plaats vinden. Tijdens deze herdenking wordt aan de hand van het thema ‘Geloof en onderduik’ ingegaan op de houding van de mensen in hun relatie tot het geloof en hun opstelling tegen de nazi’s.

De voormalig gereformeerde, tegenwoordig protestantse Oosterkerk te Aalten.

Half september 2019 wordt vervolgens een expositie geopend waarin aan de hand van filmfragmenten, foto’s, verhalen en andere documenten op de Aaltense razzia wordt ingegaan.

‘Arbeitseinsatz’.

De reden waarom de razzia in de genoemde kerken gehouden werd was de aanhouding van jonge mannen in de leeftijd van 19 tot 23 jaar, die zich onttrokken aan de Arbeitseinsatz in Duitsland. De achtenveertig opgepakte slachtoffers werden aanvankelijk in de Koepelgevangenis in Arnhem ondergebracht en vervolgens overgebracht naar een doorgangskamp in Amersfoort. In de omgeving werden ze bij boeren en in staalfabrieken aan het werk gezet, maar de meesten konden na verloop van tijd ontsnappen en doken toen opnieuw onder. Een aantal mannen overleefde de razzia niet.

We komen in januari 2019 op de razzia in de Westerkerk te Aalten uitvoeriger terug.