Gereformeerde Kerk Sliedrecht vraagt om duidelijker asielbeleid

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (PKN) heeft besloten een brief te schrijven aan minister-president Rutte met het verzoek de asielprocedure(s) zo spoedig mogelijk te versnellen en de berichtgeving daarover te verduidelijken.

De gereformeerde kerk aan de Middeldiepstraat te Sliedrecht, kort na de ingebruikname.

Op zondag 11 november 2018 betoonden veel gemeenteleden door ondertekening van de brief hun instemming met het kerkenraadsbesluit. De kerkenraad hoopt dat de brief en alle andere acties die momenteel gaande zijn, ertoe mogen bijdragen dat er een duidelijker asielbeleid komt,  zodat in ons land binnenkomende asielzoekers veel eerder weten waar ze – met betrekking tot hun verblijf in Nederland – aan toe zijn. In de Bethelkapel in Den Haag wordt nog steeds een doorlopende kerkdienst gehouden om dreigende uitzetting van een asielzoekersgezin te voorkomen.