“’t Schienvat” blijft open

PKN wordt om steun gevraagd.

Een actiecomité heeft ervoor gezorgd dat het jeugdcentrum ’t Schienvat in Finsterwolde open blijft.

Het logo van ’t Schienvat te Finsterwolde.

In korte tijd haalde het comité meer dan duizend handtekeningen op onder een petitie waarin gepleit wordt voor het terugdraaien van de al eerder aangekondigde sluiting van ’t Schienvat. Het Stichtingsbestuur heeft inmiddels besloten het jeugdcentrum toch open te houden, naar het Dagblad van het Noorden meedeelt. Het actiecomité wil nu het bedrijfsleven vragen om financieel bij te springen om geld voor de renovatie van het gebouw, vooral van de raamkozijnen, bij elkaar te krijgen. Daarvoor is minstens € 60.000 nodig. Verder wil men proberen de groep van vrijwilligers uit te breiden.

Het actiecomité wil ook de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vragen om financiële ondersteuning. Het comité wijst er in dat verband op dat ’t Schienvat lang geleden ‘door de kerken’ opgericht en financieel mogelijk gemaakt werd. De Gereformeerde Kerken in de provincie Groningen maakten in 1935 namelijk de bouw van het oorspronkelijke kerkje annex jeugdcentrum (later vervangen door een stenen gebouw)  én de voortgang van ’t Schienvat mogelijk, door er jaarlijks soms grote bedragen in te steken. Ook werden destijds ten behoeve van ’t Schienvat gereformeerde evangelisatiepredikanten benoemd.