Noorderkerk Zaandam wordt PKN-kerk

De voormalig gereformeerde Noorderkerk aan de Heijermansstraat in Zaandam wordt het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Zaandam.

De Noorderkerk te Zaandam.

De voormalig hervormde Westzijderkerk, ook Bullekerk genoemd, is namelijk ‘met pijn in het hart’ verkocht aan Stadsherstel en aan enkele ondernemers. Daarmee komt een eind aan het keuzeproces dat in oktober 2016 begon, toen de kerkenraad van Zaandam beide gebouwen te koop zette en dat in een brief aan de gemeente Zaandam meedeelde en toelichtte. Nu tot afstoting van de Westzijderkerk besloten is vertrouwt de kerkenraad erop ‘dat het gebouw goed in stand gehouden zal worden en daardoor de beoogde brede culturele functie voor de Zaanse gemeenschap zal bieden’, zo verklaarde men tegenover ‘De Orkaan‘.

De Noorderkerk van boven gezien.

Tegenover de redactie van GereformeerdeKerken.info bevestigde een insider in de Zaandamse Protestantse Gemeente dat de Noorderkerk inderdaad de PKN-kerk wordt en dat deze in ieder geval de komende tien jaar als zodanig in gebruik zal blijven. De verkoop van de Westzijderkerk zal vermoedelijk in de loop van 2019 geregeld worden.

(Met dank aan de heer Martin Rep voor de tip).