‘Open Hofkerk’ Apeldoorn gaat dicht

Laatste dienst op 30 december 2018.

De in 1967 in gebruik genomen protestantse (voormalig gereformeerde) Open Hofkerk aan de Boerhaavestraat in de Apeldoornse wijk Kerschoten, gaat per 1 januari 2019 dicht.

De voormalig gereformeerde, nu protestantse Open Hofkerk aan de Boerhaavestraat (foto: Reliwiki, G. Bennink).

Dit heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Apeldoorn besloten. De reden daarvan is dat het aantal kerkgangers steeds kleiner wordt, waardoor het financieel gezien niet verantwoord is de Open Hofkerk open te houden. De kerkwijk rondom de Open Hof krimpt. Van de rond 800 ingeschreven gemeenteleden zijn er nog ongeveer 120 kerkgangers.

Aan de redactie van GereformeerdeKerken.info werd meegedeeld dat de wijkgemeente rondom de Open Hofkerk en die rond de Grote Kerk zullen worden samengevoegd. De Open Hofkerk wordt dan een afzonderlijke sectie binnen deze nieuwe wijkgemeente en gaat verder onder de naam: sectie Open Hof. De laatste dienst in de Open Hofkerk wordt, zo werd ons meegedeeld, gehouden op zondag 30 december 2018.

Uitvaartcentrum.

De koper is de uitvaartorganisatie [Mooi Afscheid], die de kerk zal inrichten als uitvaartcentrum, geschikt voor het opbaren van overledenen en het houden van rouwdiensten, enz. Daarvoor hoeft de kerkzaal niet ingrijpend te worden aangepast. Men heeft overigens intussen met de rooms-katholieke kerkgangers van de vroegere Hubertuskerk (die ook van de Open Hofkerk gebruik maken) afspraken gemaakt over verlenging van het huurcontract dat ze met de protestantse gemeente hadden afgesloten.

Op de voorgrond de in 1955 geplaatste houten noodkerk, daarachter de Open Hofkerk in aanbouw (met dank aan de heer G. Kuiper te Appingedam).

De Open Hofkerk.

Op bijna dezelfde plaats als de tegenwoordige Open Hofkerk stond sinds 1955 – in afwachting van de bouw van de huidige kerk – een houten noodkerk. Het nieuwe kerkcomplex – een ontwerp van architect David Zuiderhoek – bestaat uit een kerkzaal met nevenruimten en een (voormalige) kosterswoning rondom een voorhof. De hoog oprijzende kerkzaal met opvallende geplooide muren is grotendeels van baksteen en heeft enkele grote vensterpartijen met glas-in-loodramen, vervaardigd door de dochter van de architect. Overigens staat de kerk op de nominatie aangewezen te worden als gemeentelijk monument.

Boek over Apeldoornse kerken.

Aan de redactie van GereformeerdeKerken.info werd meegedeeld dat de heer C. Knoester te Apeldoorn momenteel bezig is met het schrijven van een overzichtsboek over alle Apeldoornse hervormde, gereformeerde en lutherse (PKN-) kerken sinds ongeveer 1900. Daarin zal uiteraard ook ingegaan worden op de Open Hofkerk. Het boek is volgens de schrijver nog lang niet af, maar t.z.t. zullen we daar uiteraard uitvoerig op terugkomen.