Na 130 jaar laatste dienst in kerk te Sint Laurens

Kerk en pastorie verkocht aan ‘Messiaanse gemeente’.

Op zondag 6 januari 2019, ’s morgens om tien uur, werd in de gereformeerde kerk te Sint Laurens, bij Middelburg, onder leiding van ds. G.J. Buunk de laatste kerkdienst gehouden.

Gereformeerde kerk en pastorie te Sint-Laurens.

Zoals we eerder berichtten is dit kerkgebouw bij het tot stand komen van de Protestantse Gemeente te Sint Laurens buiten gebruik gesteld (op 31 december 2018 werd de ‘Akte van Fusie’ van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente gepasseerd, waardoor de Protestantse Gemeente in het dorp per 1 januari 2019 een feit werd).

Aan het eind van de dienst werd door de preses van de kerkenraad het woord gevoerd. Hij memoreerde dat door de vorming van de Protestantse Gemeente een eind komt aan het bestaan van de plaatselijke Hervormde Gemeente en aan ongeveer honderddertig jaar Gereformeerde Kerk in het dorp (die op 19 mei 1889 als ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)‘ geïnstitueerd werd). Meegedeeld werd dat kerk en pastorie inmiddels al verkocht zijn, maar als bouwwerken behouden blijven.

Gememoreerd werd voorts dat de sluiting van het gereformeerde kerkgebouw voor een aantal leden aanleiding was ‘een eigen weg te gaan’. De preses dankte hen voor hun inzet voor de Gereformeerde Kerk te Sint Laurens en sprak de hoop uit dat ze elders een warme gemeente zullen vinden.

Het interieur van de gereformeerde kerk te Sint Laurens.

Tenslotte werden de liturgische attributen de kerkzaal uitgedragen, te weten het avondmaalsstel, de Bijbel, de schaal van de doopvont, de paaskaars en de antependia van de avondmaalstafel en de preekstoel, waarmee op symbolische wijze de liturgie in het kerkgebouw werd afgesloten. De gemeente zong ondertussen lied 416: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.

Herinneringsboekje.

De kerkenraad heeft ter gelegenheid van de sluiting van de gereformeerde kerk te Sint Laurens een herinneringsboekje gepubliceerd. Daarop komen we elders terug.

Opname van de laatste kerkdienst op 6 januari 2019

Messiaanse gemeente.

De voormalige gereformeerde kerk te Sint Laurens werd kort na de sluiting aangekocht door de ‘eerste Messiaanse gemeente in Zeeland’. Zaterdag 1 februari 2019 wordt de kerk door dit kerkgenootschap in gebruik genomen.