Inkwartiering bij de Afgescheidenen, en nog wat

In de eerste jaargang (1837) van het tijdschrift De Reformatie (onder redactie van ds. H.P. Scholte (1805-1868) van Genderen en Doeveren), vonden we enkele ‘Berigten’ betreffende de vervolging   van de Afgescheidenen door de Overheid. We geven dat hieronder weer.

Ds. H.P. Scholte (1805-1868).

Over ‘De Reformatie’.

In opdracht van de ‘Opzieners der Gemeente Jesu Christi, vergaderd te Amsterdam den 2den maart en volgende dagen, anno 1836‘ – de eerste landelijke Afgescheiden synode – werd een commissie ingesteld met de opdracht ‘om voor de uitgave van een (…) tijdschrift zorg te dragen’. De commissie bestond uit ds. H.P. Scholte, ds. A. Brummelkamp (1811-1888) en ds. H. de Cock (1801-1842).

Uit: ‘Handelingen van de Opzieners der Gemeente Jesu Christi (…)’, maart 1836.

Uit de werkzaamheden ontstond het tijdschrift ‘De Reformatie‘, onder redactie van ds. H.P. Scholte. Maar tijdens de tweede synode van de Christelijke Afgescheidene Kerk, vanaf 28 september 1837 in Utrecht bijeen, kwam dit tijdschrift ‘De Reformatie‘ ter sprake en werd daarvan meteen afstand genomen. Men oordeelde namelijk dat, ‘daar het tijdschrift niet door de kerk, maar door eene particuliere redactie wordt uitgegeven, in het vervolg op den titel zal geplaatst worden , in plaats van ‘der’ Gereformeerde Kerk, ‘voor’ de Gereformeerde Kerk, en dat in het tijdschrift melding zal gemaakt worden dat het niet wordt uitgegeven door de op de vorige synode benoemde Commissie’.

Uit: ‘Handelingen van de Opzieners der Gemeente Jesu Christi (…)’, september 1837).

Verder werden alle predikanten verzocht ‘naauwkeurig’ na te gaan of er ‘gegronde aanmerkingen’ tegen de inhoud konden worden ingebracht, zodat daarvan dan ‘in een volgende nommer’ melding gemaakt kon worden.

Hoe dan ook, in onderstaande ‘Berigten‘ uit De Reformatie worden nogal wat gevallen van inkwartiering vermeld. De gebeurtenissen in de vermelde berichten vonden in 1836 plaats.

‘Berigten’  uit ‘De Reformatie’, eerste deel, 1837