GereformeerdeKerken.info: 30.000 unieke bezoekers in januari 2019

Het aantal maandelijkse unieke bezoekers van de website GereformeerdeKerken.info groeit nog steeds.

De website startte in augustus 2015, vooral naar aanleiding van het enkele maanden eerder gepubliceerde boek ‘God in de Oorlog‘, waarin onder meer geschreven werd over de vermeende bedenkelijke rol die ‘de leiding’ van de Gereformeerde Kerken in Nederland zou hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Daarover verscheen in augustus 2015 op onze website een uitvoerig rapport met de bevindingen van een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de beweringen die in dat boek gedaan werden, en (naar aanleiding daarvan) ook in het dagblad ‘Trouw‘.

De website GereformeerdeKerken.info stelt zich sindsdien ten doel het publiceren van historische overzichten betreffende de (voormalige en huidige) Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en van nieuwsberichten over de tegenwoordige Gereformeerde Kerken (PKN) en betreffende de (van oorsprong) gereformeerde kerkgebouwen.

Aantallen unieke bezoekers.

De groei van het aantal maandelijkse unieke bezoekers van de website kan het best worden weergeven aan de hand van de cijfers over de maanden januari van 2016 tot en met die van 2019.

Bedroeg het aantal unieke bezoekers in de maand januari 2016 ongeveer 6.500, een jaar later stond het aantal unieke bezoekers in januari op omstreeks 15.000. In januari 2018 was het aantal bezoekers rond de 25.000, terwijl in januari 2019 het aantal van 30.000 unieke bezoekers werd overschreden.