Sloop Veldkampkerk Harderwijk aan de gang

Met de sloop van de voormalige gereformeerde Veldkampkerk te Harderwijk, die sinds 2013 buiten gebruik is, is begonnen.

De Veldkampkerk te Harderwijk.

Al enige tijd geleden zijn de slopers in het interieur van de kerk aan de slag gegaan met de afbraak, en op het ogenblik is men bezig met het verwijderen van asbest en is begonnen met de sloop van het kerkgebouw zelf.

Op de plek van de kerk zal een woonzorginstelling worden gebouwd met vijfenveertig appartementen; de bouw daarvan begint in maart 2019.

De voormalig gereformeerde, nu protestantse Plantagekerk (1933-heden).

De Protestantse Gemeente van Harderwijk moest al eerder de voormalig hervormde Nieuwe Kerk aan de Stationslaan en de voormalig gereformeerde Stadsdennenkerk op de hoek van de Alberdingk Thijmlaan en de J.P. Heijelaan afstoten.

Momenteel wordt door de protestantse gemeente gekerkt in de voormalig gereformeerde Plantagekerk (die aanvankelijk ook zou worden afgestoten, maar die toch in gebruik bleef), en in de Regenboog, die door gereformeerden en hervormden gezamenlijk werd gebouwd en in 2011 in gebruik genomen werd.