Gereformeerde Kerk Zwartebroek honderd jaar

De leden van de Gereformeerde Kerk in het Gelderse Zwartebroek, ten oosten van Amersfoort, herdenken in maart 2019 dat hun kerk honderd jaar geleden geïnstitueerd werd.

De gereformeerde kerk (met pastorie) te Zwartebroek voor de verbouwing in de jaren ’60.

Het jubileum wordt herdacht tijdens een feestelijke kerkdienst in de kerk aan de Platanenstraat, die gehouden wordt op zondag 17 maart, onder leiding van ds. D.J. de Rooij van Zwartebroek.

Voorafgaande aan de kerkdienst (die om tien uur begint) wordt voor gemeenteleden en andere belangstellenden een gezamenlijke maaltijd gehouden in het dorpshuis De Belleman (deelnemers moeten zich tevoren opgeven).

De instituering en een eigen kerk.

De gereformeerde kerk te Zwartebroek na de verbouwing (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Voordat in Zwartebroek een eigen kerk geïnstitueerd was, en het dorp nog onder de Gereformeerde Kerk van Voorthuizen ressorteerde, liepen de over het algemeen arme kerkgangers in zwarte kleren en op klompen naar de kerk in Voorthuizen. Ook kerkte men wel in een schuur in Zwartebroek, sinds 1 oktober 1916 elke zondag. Langzaam maar zeker kreeg men echter de wens een eigen Gereformeerde Kerk te institueren. Dat gebeurde dus op 14 maart 1919 vanuit de kerk van Voorthuizen, toen de kerkenraadsleden in het ambt bevestigd werden. De kerk van Zwartebroek telde toen ongeveer 325 leden.

Een eigen kerkgebouw kwam er in 1925. De eerste steen voor de kerk werd op 12 mei dat jaar gelegd, met als tekst psalm 115 vers 1a: ‘Niet ons o Heere! Niet ons maar Uwen Naam geef eere!’ In 1964 werd de kerk grondig ‘herbouwd’, waarbij de toren overigens behouden bleef. De eerste steen van de nieuwe kerk werd op 19 oktober 1964 geplaatst met als tekst: ‘Van geslacht tot geslacht is Uw trouw’ (uit psalm 119 vers 90a). De diensten werden toen tijdelijk gehouden in het hervormde kerkgebouw te Terschuur. Eind vorige eeuw werden enkele bijgebouwen bij de kerk gebouwd.

De kerk met de bijgebouwen (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De Gereformeerde Kerk van Zwartebroek werkt trouwens tegenwoordig samen met de plaatselijke Hervormde Gemeente op het gebied van de startdienst, de vakantiebijbelclub, alphacursussen, jeugdgroepen en kerstactiviteiten. Sinds kort worden ook gesprekken gehouden met de plaatselijke Hersteld Hervormde Gemeente (die in 2004 niet met de PKN meeging).

Ter gelegenheid van het jubileum wordt ook de musical Jozef uitgevoerd, waaraan veel gemeenteleden meewerken. De musical wordt op zaterdag 23 maart en zondag 24 maart gepresenteerd. ‘Een musical voor en door de gemeente’.