Bouw en brand in Broek op Langedijk gefilmd (1967)

In 1890 werd aan de Dorpsstraat in Broek op Langedijk het kerkgebouw van de op 16 februari 1888 geïnstitueerde Nederduitsche Gereformeerde Kerk uit de Doleantie in gebruik genomen.

De Dolerende kerk, die in 1890 in gebruik genomen werd; later Zuiderkerk genoemd.

In het dorp bestond echter sinds 19 april 1841 ook de Christelijke Gereformeerde Gemeente uit de Afscheiding, met een eigen kerkgebouw. Toen beide kerken op 27 november 1895 fuseerden tot ‘De Gereformeerde Kerk te Broek op Langedijk’ – ruim drie jaar na de landelijke ineensmelting op 17 juni 1892 – werd aanvankelijk om en om in de Noorderkerk van de vroegere Christelijke Gereformeerde Gemeente en in de Zuiderkerk van de vroegere Nederduitsche Gereformeerde Kerk gekerkt.

Na verloop van tijd werd echter besloten de Zuiderkerk met een zijvleugel te vergroten en als gezamenlijke gereformeerde kerk te gebruiken, en de Noorderkerk af te stoten. De Zuiderkerk bleef tot in de jaren ’60 van de twintigste eeuw in gebruik.

De nieuwbouw achter de oude kerk (foto: website Trefpuntkerk).

In 1960 gaf de kerkenraad opdracht te bezien of restauratie van de inmiddels verouderde en te kleine Zuiderkerk aan de Dorpsstraat mogelijk en rendabel was, maar al snel werd besloten achter de oude kerk een nieuw bedehuis te bouwen. Deze nieuwe Trefpuntkerk kon op 10 mei 1967 in gebruik genomen worden. Kort na de ingebruikneming van de Trefpuntkerk brandde de oude kerk echter af.

De gereformeerde ‘Trefpuntkerk’ die in 1967 in gebruik genomen werd (hier met de latere uitbreiding) en nog steeds dienst doet als gereformeerde PKN-kerk (foto: Reliwiki, JvN).

Zowel van de laatste dienst in de oude kerk (waar ds. I. de Jong (*1932) de leiding had), de bouw van de nieuwe kerk als van de brand die de oude Zuiderkerk in de as legde, evenals van de sloop daarvan, werd destijds een film gemaakt door Arie en Dita Glas-Kok en Maartje Glas-Balder.

De film is hier te zien.