Kerkzaal De Menthe blijft bijna intact

Verbouw kerk Schoonebeek begin omstreeks mei 2019.

De kerkzaal van de in 2018 buiten gebruik gestelde gereformeerde kerk ‘De Menthe’ in Schoonebeek blijft – na de verbouwing van het complex tot gezondheidscentrum – bijna geheel intact.

De voormalig gereformeerde kerk ‘De Menthe’ van Schoonebeek.

Het ‘immense orgel’ op de galerij van de voormalige gereformeerde kerk, en de meeste kerkbanken in de kerkzaal van De Menthe blijven bij de verbouw van het kerkcomplex tot gezondheidscentrum gewoon op hun plaats, zo deelde de koper van de kerk, huisarts Alcheikh, aan de Emmer Courant mee.

Vermoedelijk zal in – of zo mogelijk nog voor – mei 2019 met de aanpassingen worden begonnen, waarbij het interieur van de kerk zoveel mogelijk zal worden ontzien. ‘Het authentieke karakter moet zo weinig mogelijk geweld worden aangedaan’, vinden huisarts Alcheikh en praktijkmanager Schoo. Ook de preekstoel zal gewoon blijven. Aan de zuidzijde van het complex zijn vier spreekkamers en een spoedkamer geprojecteerd. Onder de orgelgalerij zal de apotheek gevestigd worden.

Het interieur van de voormalig gereformeerde kerk met ‘het immense orgel’ (foto: Wikimedia).

De kansel en de kerkbanken zijn volgens de koper heel geschikt voor het geven van bijvoorbeeld medische lezingen, voordrachten en bijscholingen van artsen. Er komt bovendien een koffiehoek die als gemeenschappelijke ontmoetingsplek voor inwoners van het dorp gebruikt zal worden. Huisarts Alcheikh voert momenteel gesprekken met Buurtzorg, met de GGZ, met een diëtist, een tandarts en een huidtherapeut over vestiging van hun praktijk in de voormalige kerk.

Het streven is vervolgens om op 1 januari 2020 alle werkzaamheden te hebben afgerond. ‘Tegen die tijd houden we ook een open huis voor de dorpsbewoners, zodat zij ook een indruk kunnen opdoen van het resultaat.’ Het hele project kost ongeveer een miljoen euro.