Twee keer volle kerk bij musical Zwartebroek

Op zaterdag 23 en zondag 24 maart 2019 werd in de gereformeerde kerk te Zwartebroek de jubileummusical Jozef opgevoerd voor tweemaal een volle kerk.

De kerk met de bijgebouwen te Zwartebroek (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De musical Jozef werd gemaakt en uitgevoerd ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Gereformeerde Kerk te Zwartebroek en trok In totaal tweemaal een volle kerk met bij elkaar geteld achthonderdtwintig bezoekers. Negenenvijftig gemeenteleden werkten aan de opvoering van het stuk mee. De deelnemers varieerden in de leeftijd van 25 tot 88 jaar.

In totaal werkten aan de voorbereidingen en de uitvoering honderddrie vrijwilligers mee. Door kaartenverkoop werd – na aftrek van de kosten – vierduizend euro bijeengebracht voor een aantal goede doelen.