‘Harpe Davids’ en de ‘Pelgrimskerk’ Treebeek

‘Harpe Davids’ van gereformeerde oorsprong.

Het muziekgezelschap Harpe Davids in het Limburgse Brunssum heeft haar jaarprogramma vastgesteld.

De gereformeerde houten noodkerk in Treebeek (1921-1953), waar ‘Harpe Davids’ werd opgericht.

Zo deelt De Limburger van 1 april 2019 mee dat Harpe Davids in 2019 zal meewerken aan de Paasdienst in de Pelgrimskerk aan de Horizonstraat te Treebeek (waar het muziekgezelschap altijd repeteert); dat ze op 27 april natuurlijk meewerkt aan het programma voor Koningsdag; dat men in november deelneemt aan een beoordelingsconcert in Bodegraven, ‘waar we kunnen laten zien waar we precies staan en wat we kunnen’. En op 14 december 2019 wordt meegewerkt aan een ‘groots opgezet Kerstconcert’ in de Pelgrimskerk.

Dit alles is op zichzelf niet zoveel bijzonders; er zijn muziekgezelschappen zat die hun jaarprogramma’s opstellen. Maar met Harpe Davids is iets bijzonders aan de hand. Dat de Treebeekse protestantse Pelgrimskerk van Harpe Davids de thuishaven is, is te danken aan het ontstaan van de fanfare.

Op 31 augustus 1932 werd namelijk door de gereformeerden in Treebeek ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina een Oranjefeest georganiseerd op het terrein van de vroegere bruinkoolmijn Carisborg. Het muziekgezelschap De Bazuin uit het dorp luisterde het feest op met vrolijke muziek en natuurlijk met het Wilhelmus.

De oprichting van Harpe Davids.

De hoofdopzichter bij de Staatsmijn Emma, de heer Tamboer – zelf gereformeerd – kwam toen op het idee om een gereformeerd muziekkorps te stichten. Dat idee kreeg een goed onthaal en veel bijval en op een daarna gehouden bijeenkomst werd besproken hoe men een en ander zou aanpakken. In de pers werd een oproep geplaatst waarin muziekliefhebbers werden uitgenodigd voor een vergadering in de kerkenraadskamer van de houten gereformeerde noodkerk te Treebeek, in 1921 gebouwd aan de Spoordwarsstraat. Veel belangstellenden waren aanwezig en zo zag Harpe Davids het licht. Men kreeg toestemming in het kerkgebouw te oefenen mits men belangeloos aan kerkelijke hoogtijdagen zou meewerken. Daarmee gingen de leden van Harpe Davids graag akkoord.

De Pelgrimskerk.

De Pelgrimskerk in Treebeek, die eind 1998 in gebruik genomen werd (foto: website ‘Kerkgebouwen in Limburg’)

Doordat in de jaren zestig van de vorige eeuw door de mijnsluitingen steeds meer mensen uit Zuid-Limburg wegtrokken, waren er al snel teveel kerkgebouwen in gebruik. Samenwerking tussen hervormden en gereformeerden in de wijde omgeving leidde tot het plan samen een nieuwe kerk te bouwen in Treebeek. Besloten werd een aantal kerken af te stoten en van de opbrengst de nieuwe kerk te stichten (een van die buiten gebruik gestelde kerken was de in 1953 gebouwde gereformeerde Kruiskerk in Treebeek aan de ds. Boumastraat, die in 1999 haar laatste dienst beleefde – deze Kruiskerk was de opvolger van de houten noodkerk).

De voormalige gereformeerde Kruiskerk te Treebeek (1953-1999), opvolger van de houten noodkerk uit 1921.

De nieuw gebouwde kerk aan de Horizonstraat werd Pelgrimskerk genoemd, waar op 13 december 1998 de eerste dienst gehouden werd. Harpe Davids heeft nog steeds het recht daar haar thuisbasis te hebben.

Bron:

De Limburger, 1 april 2019

(Met dank aan de heer F. Rozemond te Utrecht).