‘Hofpleinkerk’ en ‘De Hoeksteen’ te Middelburg gaan dicht

Op 2 juni 2019 de laatste diensten.

Als sluitstuk van een lang en ingrijpend veranderingsproces met betrekking tot het samengaan van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Middelburg, sluiten twee voormalige gereformeerde kerken de deuren: De Hoeksteen aan de Rozenburglaan en de Hofpleinkerk aan het Hofplein.

Het vroegere interieur van de Hofpleinkerk te Middelburg (foto: Reliwiki).

In beide kerken wordt op zondag 2 juni 2019 om half tien de laatste kerkdienst gehouden, waarbij volgens de kerkenraad alle belangstellenden welkom zijn. In het vervolg zullen de kerkdiensten plaatsvinden in de nog resterende Nieuwe Kerk aan de Groenmarkt. Daar tegenover, in Het Hofje onder den Toren, worden in het vervolg alle gemeentelijke bijeenkomsten gehouden.

De Hofpleinkerk.

De Hofpleinkerk, die in 1930 in gebruik genomen werd.

Op de plaats van de huidige Hofpleinkerk werd in de veertiende eeuw de St. Pieterskerk gebouwd. Deze raakte in de achttiende eeuw in verval. Op 12 december 1832 werd het gebouw voor fl. 19.300,- voor afbraak verkocht. De sloop vond twee jaar later plaats.  In 1892 werden op deze plek een gereformeerde kerk (de eerste Hofpleinkerk) en enkele woonhuizen gebouwd. In 1929 werd door de gereformeerde kerkenraad besloten de kerk af te breken en te vervangen door een grotere. Dat is het huidige gebouw: de tweede Hofpleinkerk. Deze werd in 1930 in gebruik genomen.

Voor belangstellenden wordt in de Hofpleinkerk op woensdag 29 mei 2019 van zeven tot negen uur ‘s avonds voor het laatst ‘open kerk’ gehouden. Men kan de kerk dan nog een keer bekijken en aan de hand van een historisch overzicht – ‘een tijdlijn’ – herinneringen ophalen over de tijd waarin – sinds 1930 – de Hofpleinkerk voor velen een vertrouwde plek was.

De laatste dienst in de Hofpleinkerk, op 2 juni 2019, staat onder leiding van ds. Jacobine Scholte de Jong.

De Hoeksteen.

De v/m. gereformeerde (nu protestantse) kerk ‘De Hoeksteen’ (foto: Reliwiki, A. van Dijk).

De Hoeksteen werd in 1972 in gebruik genomen door de Gereformeerde Kerk en de Rooms-Katholieke parochie; de laatsten hielden het medegebruik enkele jaren later voor gezien, zodat de kerk toen geheel in gereformeerde handen overging. In 1988 gingen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk ten zuiden van het kanaal ‘Samen-op-Weg’. Dat leidde in 1994 tot het samengaan van de hervormde Thomaskapelwijkgemeente en Gereformeerde Kerk Middelburg Zuid in De Hoeksteen: de ‘Hoeksteengemeente’.

Interieur van De Hoeksteen te Middelburg (foto: Reliwiki).

De volgende bestemming van De Hoeksteen is de Baptistengemeente De Fontein. Totdat de kerk daadwerkelijk aan de Baptisten wordt overgedragen zal De Hoeksteen  nog gebruikt worden voor vergaderingen, koorrepetities en als stiltecentrum dienst doen. Mogelijk zal de kerk voor bepaalde activiteiten in de kerkwijk ook in de toekomst in gebruik blijven, maar dat hangt af van het overleg met de Baptistengemeente.

De laatste dienst in de Hoeksteen, op 2 juni 2019, staat onder leiding van ds. Paulien Couvée.

We komen op deze laatste kerkdiensten t.z.t. uiteraard terug.