Omzien en vooruitzien in Papendrecht

Nieuw gedenkboekje bij 100-jarig bestaan kan besteld worden.

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Gereformeerde Kerk te Papendrecht publiceerde de kerkenraad onlangs een gedenkboekje met een interessant overzicht van het kerkelijk leven, voor een deel uiteraard handelend over de laatste twintig jaar.

Het nieuwe gedenkboekje (mei 2019).

Het pas gepubliceerde gedenkboekje kreeg als titel mee: Op weg met God: omzien, zien en vooruitzien.

Om het verband met het verleden vast te houden begint het keurig opgemaakte boekje met een interessant historisch overzicht van het 100-jarig bestaan van de kerk.  Daarover werd overigens ook eerder zeer uitvoerig bericht in het eerste gedenkboek van de kerk te Papendrecht, dat in 1999 verscheen. Dat was  ter gelegenheid het tachtigjarig jubileum van de Gereformeerde Kerk en het veertigjarig  bestaan van haar kerkgebouw De Morgenster aan de Muilwijckstraat. Dat boekje was getiteld ‘Omkijken’. Schetsen uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk Papendrecht ‘De Morgenster’. 1919, 1959, 1999.

Volgens mededelingen aan de redactie van GereformeerdeKerken.info zal het eerste gedenkboekje ‘Omkijken’ ook op de website van de kerk gepubliceerd worden, zodat zij, die dat inmiddels uitverkochte werkje niet in hun bezit hebben, het toch kunnen raadplegen. In het pas gepubliceerde boekje Op weg met God wordt namelijk vaak voor een uitvoeriger exposé over de behandelde onderwerpen nogal eens verwezen naar ‘Omkijken‘.

Het eerste gedenkboekje ‘Omkijken’ uit 1999.

Op weg met God is verdeeld in twee delen: de eerste veertig jaar, toen de gemeente van 1919 tot 1959 bijeenkwam in de oude kerk aan de Veerweg (pagina 6 tot 24), en de tweede zestig jaar, 1959 tot 2019, toen de Gereformeerde Kerk van Papendrecht De Morgenster als thuisbasis had (op de pagina’s 24 en verder). In dat gedeelte wordt ‘de bloeiende en veelkleurige gemeente’ beschreven.

Het kerkelijk leven komt uitvoerig aan de orde aan de hand van een groot aantal thema’s, waaronder uiteraard het diaconaat, de liturgie en de sacramenten, de kindernevendienst, de kosters, de gebouwen, de orgels en de betrekkingen met buitenlandse kerken.

Wat dat laatste betreft werd in ‘Omkijken’ bijvoorbeeld uitvoerig ingegaan op de contacten met een kerk in Nerkewitz in het toenmalige Oost-Duitsland (de DDR); maar toen die contacten in een impasse geraakten kreeg De Morgenster contact met een gemeente in het Poolse Ryn. In Op weg met God wordt daarover nader verhaald.

De Gereformeerde Kerk van Papendrecht heeft nu de beschikking over twee goed uitgevoerde en interessante gedenkboekjes, die de geschiedenis van deze PKN-kerk duidelijk en uitvoerig weergeven!

We komen op deze website binnenkort uitvoerig terug op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Papendrecht.

  • Op weg met God: omzien, zien en vooruitzien. Mei 2019. 100 jaar De Morgenster. Papendrecht, 2019, 82 pp. Geïllustreerd in zwartwit en kleur.
  • Het boekje ‘Op weg met God‘ kan besteld worden door 4 euro over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0353 0045 88 t.n.v. Gereformeerde Kerk Papendrecht, onder vermelding van ‘jubileumboekje’.

(Met dank aan de heer Streefkerk te Papendrecht.)