Feestweek Geref. Kerk Papendrecht afgesloten

Met een kerkdienst op zondagochtend 12 mei 2019 werd de feestweek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Gereformeerde Kerk te Papendrecht afgesloten.

Zo zou ‘De Morgenster’ er uit gaan zien; deze afbeelding is op de tentoonstelling over het eeuwfeest te zien; de expositie is tot medio juni te bezichtigen.

De feestweek bood een afwisselend en boeiend programma, ‘waarin een bonte mengeling van gasten ontvangen werd’. Op j.l. zaterdag 11 mei – de officiële institueringsdatum van de kerk in 1919 – werd van 2 tot 6 uur een reünie gehouden voor leden en oud-leden, die besloten werd door een Evensong met het Vocaal Ensemble Cantica. Daarna werd een broodmaaltijd gehouden.

De afsluitende kerkdienst.

De feestweek werd, na de opening op zondag 5 mei,  besloten met een kerkdienst op zondag 12 mei, die onder leiding stond van de predikanten ds. P. van Die en ds. B. Rapp; laatstgenoemde hield  de preek. Daarin werd stilgestaan bij de grote veranderingen die in de laatste honderd jaar plaatsvonden: de stichting van de kerk in Papendrecht op zondag 11 mei 1919, net na afloop van de Eerste Wereldoorlog, met onder meer de daarop volgende crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog in het vooruitzicht, en in 1953 de Watersnoodramp, waarvan ook Papendrecht haar deel kreeg.

Daarna volgde een tijd van grote culturele veranderingen en technische vooruitgang. Die veranderingen raakten ook de kerk, zodat de vraag gesteld werd hoe de kerkstichters van 1919 naar de huidige kerk zouden kijken: van het ‘strakke’ begin  in 1919 naar de ‘veelkleurige kerk’ van tegenwoordig; de armoede van toen en de welvaart van nu, de Vrijmaking van 1944 en het ritmisch zingen dat in de jaren ’50 werd ingevoerd; om maar een paar dingen te noemen.

Het verhaal van de tocht van het volk Israël door de woestijn vormt volgens de predikant een mooie metafoor van de geschiedenis van Papendrechts Gereformeerde Kerk. De predikant onderscheidde in de preek drie punten: het reisdoel, de reis zelf en de Reisleider. In het Bijbelverhaal was het doel het Beloofde Land en koos men zelf de route met voor- en tegenspoed, met nieuwe uitdagingen, gebrek aan water, vijanden, wonderen en vreugden, tegenslagen en nieuwe ideeën. Ook in De Morgenster werd in de afgelopen honderd jaar ‘gewerkt om de droom van God handen en voeten te geven’, ook met tegenslagen en met momenten om je te verwonderen. Voor- en tegenspoed hoorden bij de reis. ‘Maar God was aanwezig en reisde mee’.

‘Er ligt een weg van honderd jaar achter ons waarop wij de Morgenster volgden, die ook nu nog steeds straalt en die ons ook wil begeleiden op de weg die voor ons ligt’.

Kerkdienst van 12 mei 2019

* We hopen binnenkort uitvoerig op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Papendrecht terug te komen.