‘Met dankbaarheid en weemoed terugkijken’

Glossy gepubliceerd na laatste dienst in de Hofpleinkerk te Middelburg.

Op zondagochtend 2 juni 2019 werd in de Middelburgse (voormalig gereformeerde) Hofpleinkerk – net als in De Hoeksteen  in  die stad –  de laatste kerkdienst gehouden. De dienst in de Hofpleinkerk stond onder leiding van ds. Jacobine Scholte de Jong.

Overzicht bij het begin van de laatste dienst in de Hofpleinkerk.

De laatste dienst werd ingeleid met de mededeling dat ook oud-predikant ds. W.A. van den Berg aanwezig was, ‘om ons te sterken op deze droevige dag waarin we met elkaar verdrietig zijn over het afscheid van de Hofpleinkerk’. Tijdens de dienst kwam duidelijk de dankbaarheid naar voren voor de ‘vele herinneringen die we hier van God en van elkaar hebben ontvangen’. Ook was sprake van ‘de onzekerheid die er bij sommigen is, of ze wel een plaats zullen vinden in de Nieuwe Kerk en of ze nog wel eens ergens anders een dienst zullen bijwonen’.

De kinderen werden bij het afscheid van de kerk niet vergeten. Voordat de ongeveer twintig kinderen naar hun kinderkerk gingen werd een filmpje vertoond waarin aan hun belevenissen  in de kerk aandacht besteed werd. Ook tijdens de kinderkerk werd daar over gewerkt.

De kinderen bekijken het filmpje op het beamerscherm over hun belevenissen in de Hofpleinkerk.

De Bijbellezingen werden gehouden uit psalm 31 de verzen 1 tot 6 (‘Bij U Here, schuil ik’), uit Filippenzen 4 de verzen 1 tot 9 (waarin Paulus er onder meer op aandringt ‘standvastig te blijven in de Here’, ‘altijd verheugd te zijn’ en zich te laten kennen als vriendelijke mensen; ‘dan zal de God van de Vrede met u zijn’). Uit Johannes werd een gedeelte gelezen waarin de mensen aangespoord werden zich niet ongerust te maken en de moed niet te verliezen.

In de preek werd onder meer verwezen naar de ‘afscheidsrede’ van Jezus voor de discipelen, die eigenlijk geen afscheid was, en over de tijd daarna, waarin de apostelen in ‘het bovenhuis’ dagen lang terugkeken op wat ze beleefd hadden.   Jezus had hen bemoedigd met de woorden: ‘Ik leef en jullie zullen leven, Mijn vrede zal met jullie zijn; Ik laat jullie niet als wezen achter’. De Geest zou over hen komen.

‘Verlies’ en ‘noodzakelijk kwaad’…

De Hofpleinkerk vanuit de lucht (foto: Google).

“Vandaag voelt het op deze plek misschien alleen maar als een verlies. Alles wat we hier beleefd hebben. Maar ook ‘krimp’ speelt een rol: de kerk wordt kleiner. Afhakers, weglopers, gekwetsten, soms misschien  mede door onze schuld. Ook voelt de sluiting van de kerk het vandaag misschien als een noodzakelijk kwaad. Maar zó’n gedachte is niet inspirerend, je wordt daar alleen maar chagrijnig van. Maar misschien voelt het vandaag toch ook als een kans; want zelfs bij een verlies of een noodzakelijk kwaad zijn er kansen”, aldus de predikant.

“Bij verhuizingen verhuizen alle ervaringen mee. Het helpt als je op de nieuwe plaats goed ontvangen wordt. Ook nadat deze kerk dichtgaat gaan al onze ervaringen mee, als een nieuwe tijd in een ander gebouw begint. De woorden van Jezus en Paulus waren woorden van bemoediging: ‘Wees niet bezorgd en verlies de moed niet. Dan zal de Vrede met je zijn’. Laten we zo leven”, zo besloot ds. Jacobine Scholte de Jong haar preek.

De aanbieding van de glossy bij de sluiting van de Hofpleinkerk.

Glossy uitgegeven na sluiting Hofpleinkerk.

Ter gelegenheid van de buitengebruikstelling van de Hofpleinkerk is een glossy met interviews over het leven in de Hofpleinkerk gepubliceerd. Deze werd tijdens de laatste kerkdienst  uitgedeeld aan de kerkgangers en bezorgd bij de  gemeenteleden die niet meer in de kerk kunnen komen. We komen zeer binnenkort uitvoeriger op deze publicatie terug.