“Hij is een ‘Thuis’ dat blijft…”

Glossy gepubliceerd bij sluiting van De Hoeksteen te Middelburg.

Evenals in de vroegere gereformeerde Hofpleinkerk te Middelburg werd ook in de Middelburgse voormalig gereformeerde kerk De Hoeksteen  aan de  Roozenburglaan –  op zondag 2 juni 2019 de laatste kerkdienst gehouden.

De voormalig gereformeerde kerk ‘De Hoeksteen’ te Middelburg.

De dienst in De Hoeksteen stond onder leiding van ds. Paulien Couvée. In de preek ging de predikant in op het afscheid van De Hoeksteen, die voor de gemeente veel meer was dan beton, hout en steen. “Hier liggen veel herinneringen. Er werd van dit gebouw gehouden. Hier kon zoveel: muziek, kunst, toneel, intieme vieringen in de Paaswake. Van meet af aan was De Hoeksteengemeente een eigenzinnige gemeente met een eigen geluid en een eigen liturgie. Sommige families hoorden drie of vier generaties bij deze kerk. Het is een huis van ontmoeting met God en met elkaar”.

“We zochten naar een Bijbeltekst die ons op deze dag zou kunnen bemoedigen en vonden die in psalm 84, die in de loop der jaren in zoveel verschillende berijmingen gezongen werd. Gelukkig is de mens die woont in Uw Huis. Het wonen in het Huis van God: dat is onze bestemming. Maar soms is het leven een kwestie van overleven. Als het crisis is. Dan ben je de weg kwijt  . (…) De dichter van psalm 84 wist daarvan. Maar de zwaarte van het leven wordt een stuk lichter als het samen gedragen wordt”.

Interieur van De Hoeksteen te Middelburg (foto: Reliwiki).

“Gelukkig is de mens die sterk is in God. Kracht zoeken bij God als je weg onbegaanbaar lijkt. Hij is een Thuis dat blijft“, zo besloot ds. Couvée haar preek.

Glossy gepubliceerd.

Aan het eind van de dienst werd iets meegedeeld over de glossy, ‘Keerpunt‘,  die ter gelegenheid van het afscheid van De Hoeksteen werd samengesteld met herinneringen van gemeenteleden die terugblikken op de afgelopen vijfentwintig jaar. Achter in de kerk kon het blad na afloop van de dienst voor 2 euro worden gekocht.

We komen op deze publicatie binnenkort uitvoeriger terug.