Berichten uit plaatselijke Geref. Kerken (24)

In Het Kerkblad (van 1892 tot 1910 het ‘Officieel Orgaan van De Gereformeerde Kerken in Nederland’) van vrijdag 3, 10, 17 en  24   juni en van 1 en 8 juli   1898, troffen we onder meer de onderstaande berichten aan betreffende plaatselijke Gereformeerde Kerken.