Berichten uit plaatselijke Geref. Kerken (25)

In Het Kerkblad (van 1892 tot 1910 het ‘Officieel Orgaan van De Gereformeerde Kerken in Nederland’) van vrijdag 15, 22 en 29 juli, van  5, 12, 19 en  26 augustus en  van  2 september 1898, troffen we onder meer de onderstaande berichten aan betreffende plaatselijke Gereformeerde Kerken.