Gereformeerd en hervormd Sibculo gefuseerd

Op zondag 30 juni 2019 fuseerden de Gereformeerde Kerk te Sibculo (met de Kloosterkerk aldaar) en de Hervormde Gemeente te Kloosterhaar-Sibculo (met de Frederikskerk in Kloosterhaar), als  Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar.

De gereformeerde Kloosterkerk te Sibculo werd  op 10 september 1945 geïnstitueerd.

Voorafgaand aan de dienst op 30 juni in Kloosterhaar werden beelden vertoond van twee groepen mensen, die werden gefilmd vanuit een drone: zes gereformeerden die vanuit de kerk van Sibculo vertrokken waren, en zes hervormden die vanuit Kloosterhaar eveneens richting de gemeentegrens trokken, waar ‘de twaalven’ elkaar ontmoetten. Samen trokken ze verder. Tijdens de dienst in de Frederikskerk werden de fusiepapieren ondertekend waartoe eveneens twaalf gemeenteleden plaats namen in het koor van de kerk, en de fusiepapieren ondertekenden namens de kerkelijke gemeente en de diaconie.

Op zondag 7 juli 2019 zal in de gereformeerde kerk te Sibculo de nieuwe kerkenraad aantreden, van wie de namen op 30 juni door notaris R. Brinkman werden voorgelezen.