Toren gereformeerde kerk Lemmer in de steigers

De toren van de gereformeerde kerk aan de Nieuwburen in het Friese Lemmer staat in de steigers. Er zal onderhoud gepleegd worden.

De gereformeerde kerk te Lemmer (foto: Reliwiki, A. Rademaker, H.I. Ambacht).

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Lemmer deelde ons mee dat de gereformeerde kerk en de bijbehorende gebouwen inmiddels onder voorbehoud zijn verkocht. Zodra de restauratie van de toren voltooid is worden er weer eens in de veertien dagen diensten in de gereformeerde kerk gehouden (de overige in de hervormde kerk). Wanneer de definitief laatste dienst in de gereformeerde kerk gehouden wordt is nog niet bekend.

Tijdens de verbouwing worden de diensten in de hervormde kerk gehouden; de eerste dienst na de verbouwing staat in de gereformeerde kerk voor 4 augustus 2019 gepland.

Plannen.

Volgens andere berichten komen in de kerk en in de bijbehorende kerkelijke gebouwen  in de toekomst twintig appartementen; de plannen worden ontworpen door architect Adema uit Dokkum. De nieuwe eigenaar, Amanda Boesjes, wil de kerkzaal echter  laten zoals die nu is, inclusief de preekstoel en het orgel.  Deze kan dan  gebruikt worden voor bijzondere diensten, zoals uitvaarten en huwelijken. De bouw van de appartementen is nodig om het geheel te kunnen financieren. Met haar plannen hoopt Boesjes vanuit dit pand ‘cultuurverbindend’ te kunnen werken.