“Zo’n gebouw doet er toe”

‘Voor ¾ afscheid’ van De Ark te Groningen.

Op zondag 8 september 2019 werd in de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Ark in de Groningse wijk Helpman  de laatste wekelijkse kerkdienst gehouden.

De Ark aan de Haydnlaan in Groningen wordt in het vervolg nog eens per maand voor kerkdiensten gebruikt.

In het vervolg zal in deze kerk gedurende maximaal twee jaar op de eerste zondag van de maand  nog een kerkdienst gehouden worden, tenzij de kerk eerder verkocht wordt. De reguliere wekelijkse  diensten vinden in het vervolg plaats in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein te Groningen.

Ds. P.B. Buikema stond in zijn overweging stil bij ‘het ¾-afscheid van de kerk’ (zoals de ouderling van dienst het noemde):

Net zoals Salomo veel aandacht besteedde aan de bouw van de tempel, is het niet vreemd dat ook wij zorg besteden aan de kerk. Net zoals het voor velen verdrietig was dat  de tempel verwoest werd, is het ook voor velen van ons verdrietig dat we dit gebouw niet meer wekelijks gebruiken. Velen van ons hebben het in hun leven vaker meegemaakt dat een kerk gesloten werd. We denken aan de Helperkerk, de Stadsparkkerk en nog andere kerkgebouwen. Zo’n gebouw doet er toe. Rond zo’n gebouw vormt zich immers een gemeente  met   een eigen karakter.

Zo’n plek is meer dan vier muren met een dak er op. Jezus maakte zich ontzettend boos toen hij zag wat er van de tempel geworden was, toen geldwisselaars en handelaars van dat Huis van God een markt gemaakt hadden. Maar tegelijk wordt in het Nieuwe Testament het belang van zo’n plaats van samenkomst ook wel gerelativeerd. Want daar wordt de gemeente (de mensen die samenkomen) een tempel genoemd; de gemeenschap van mensen die verbonden zijn met Jezus Christus, die zijn toegewijd aan God. Je zou kunnen zeggen dat wij als gemeente een tempel zijn, een plek waar God woont. Er zijn momenten dat we dat ook kunnen ervaren, bijvoorbeeld in gesprekken die we met anderen hebben; als we elkaar daarin aanvoelen, als een gesprek iets van verlichting brengt in ons leven.

‘Hier woont God’ mag een verlangen zijn, en soms een ervaring, maar moet niet exclusief opgevat worden. Als de fundamentele verschillen tussen Joden en niet-Joden in de vroege christelijke gemeente te overbruggen waren, dan zijn ook de verschillen tussen De Ark en de Immanuelkerk te overbruggen, aldus de predikant.

De Ark te Groningen (Helpman)

De symbolische overgang naar de Immanuelkerk.

Aan het eind van de dienst werd eraan herinnerd dat bij de ‘sluiting’ van De Ark  “sommigen van ons afscheid nemen, anderen doorgaan, nog weer anderen opnieuw gaan beginnen. Maar welke weg ieder van ons ook kiest, laten we elkaar daarin respecteren. Laten we elkanders keuze met respect behandelen. Het zijn immers allemaal smalle wegen”.

De antependia, die in De Ark gebruikt werden, gaan mee naar de Immanuelkerk. Alleen het groene antependium blijft in De Ark achter, te gebruiken in de maandelijkse diensten. De Ark had de beschikking over twee collecteschalen; één ervan gaat voor gebruik mee naar de Immanuelkerk, de andere blijft in De Ark.