100 jaar Gereformeerde kerk Treebeek / Brunssum

Gezamenlijke dienst PKN en GKV.

Op 26 oktober 2019 is het honderd jaar geleden dat de Gereformeerde Kerk te Treebeek werd geïnstitueerd. Vóór deze instituering ressorteerden de gereformeerden van Treebeek onder de Gereformeerde Kerk te  Heerlen.

Dit is de vroegere gereformeerde houten noodkerk in Treebeek. Deze werd in 1953 vervangen door de gereformeerde Kruiskerk. De Kruiskerk werd in 1999 buiten gebruik gesteld en dient nu als vrijgemaakt-Gereformeerde ‘Opstandingskerk’.

In een gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeente in Parkstad (t.w. Brunssum-Heerlen-Landgraaf, waaronder ook Treebeek ressorteert) en de vrijgemaakt-Gereformeerde Kerk te Brunssum/Treebeek zal aan deze gebeurtenis aandacht besteed worden.

Een deel van de Protestantse Kerk in Nederland (de vroegere Gereformeerde Kerken in Nederland) is samen met de  Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)  de voortzetting van de vroegere Gereformeerde Kerken. Hoewel beide kerkgenootschappen ten gevolge van de Vrijmaking in 1944 een eigen weg gingen, willen beide gemeenten desondanks een gemeenschappelijke dienst houden op zondag 3 november 2019 om 10 uur in de vrijgemaakt-gereformeerde Opstandingskerk aan de ds. Boumastraat in Brunssum/Treebeek. Dit is de vroegere gereformeerde Kruiskerk, die als zodanig in 1999 buiten gebruik gesteld werd.

Klik hier voor een verslag van de kerkdienst.