Berichten uit plaatselijke Geref. Kerken (28)

In Het Kerkblad (van 1892 tot 1910 het ‘Officieel Orgaan van De Gereformeerde Kerken in Nederland’) van vrijdag 2, 9 en 16 december 1898 en van 6,  13 en 20 januari 1899, troffen we onder meer de onderstaande berichten aan betreffende plaatselijke Gereformeerde Kerken.