Plan verbouw Bethelkerk Barneveld te duur

Nieuwe plannen in de maak.

Omdat de kosten voor de verbouwing van de voormalig gereformeerde Bethelkerk te Barneveld te hoog opliepen kan ze op die manier geen doorgang vinden. Momenteel wordt een nieuw plan gemaakt.

Zoals de plannen voor de verbouwing van de ‘Bethelkerk’ er uitzagen (foto: Prot. Gem. Barneveld).

De Protestantse Gemeente te Barneveld, die deze kerk na verbouwing als centrale protestantse kerk weer in gebruik zal nemen, heeft de bouwvergunningaanvraag intussen ingetrokken. Momenteel wordt een nieuw plan gemaakt, maar de verbouwing zal ongetwijfeld vertraging oplopen. Overigens zei kerkenraadsvoorzitter E. Fokkema te hopen dat de grote lijnen van het verbouwingsplan gehandhaafd kunnen worden. Maar omdat de kosten inmiddels zo’n dertig procent gestegen zijn zullen de plannen moeten worden vereenvoudigd.

Ook bleek na de opstelling van de verbouwingsplannen dat de verwarmingsbuizen in de kerk meteen ook beter kunnen worden aangepakt, omdat men later anders met nog hogere kosten opgescheept wordt. Voor het overige zullen sommige dingen niet of anders moeten gebeuren, ‘zoals minder meters of goedkopere bouwmaterialen’. Over een week zullen nieuwe plannen worden besproken en vervolgens aan de gemeenteleden worden voorgelegd.

Voorzitter Fokkema legde er in de BarneveldseKrant.nl overigens de nadruk op dat de plannen weliswaar zullen worden uitgesteld maar dat van afstel is absoluut geen sprake. Trouwens, de andere kerk van de gemeente, de voormalig hervormde Immanuelkerk, werd al aan de ‘Marokkaanse Vereniging’ verkocht. Bovendien is de kerkelijke gemeente bezig extra geld bijeen te brengen en ook werden de gemeenteleden enkele maanden geleden verzocht een extra bijdrage te geven. Verder zal de verkoop van de kerkbanken vermoedelijk zo’n fl. 7.500 opleveren.

Een nieuwe naam voor de Bethelkerk.

Op korte termijn maakt de kerkenraad de nieuwe naam voor de Bethelkerk bekend. Omdat ook de gemeenteleden van de voormalig hervormde Immanuelkerk na afronding van de verbouw van de Bethelkerk daar ook zullen gaan kerken, wordt de naam van de Bethelkerk veranderd. Door gemeenteleden werden op verzoek van de kerkenraad al ongeveer zestig namen ingeleverd, waarvan er na selectie nog twee zijn overgebleven. De uiteindelijke keuze zal binnenkort dus bekendgemaakt worden.