v/m. Fonteinkerk te Voorburg wordt verhoogd

De markante voormalige gereformeerde Fonteinkerk aan de Fonteynenburghlaan te Voorburg wordt ingrijpend verbouwd. Boven op de kerk worden woningen aangelegd.

Het uiterlijk van de vroegere Fonteinkerk als de plannen doorgaan (foto: Vastgoedmarkt, Projectontwikkelaar Wibaut).

De welstandscommissie van de gemeente Leidschendam-Voorburg ging namelijk akkoord met de plannen van de Amsterdamse projectontwikkelaar Wibaut om bovenop de vroegere kerk een aantal woonlagen te bouwen. De bedoeling is om de locatie om te vormen naar ongeveer achttien appartementen met veel ruimte voor groen.

De vroegere vergaderzalen bij de kerk worden afgebroken en het hoofdgebouw zal met drie woonlagen worden ‘opgetopt’. Rest nu nog een omgevingsvergunning voor de verbouw aan te vragen en te verzoeken het bestemmingsplan te wijzigen in ‘wonen’.

De Fonteinkerk te Voorburg zoals deze er momenteel nog uitziet  (foto: Reliwiki, J. Sonneveld).

De Fonteinkerk werd in september 2014 buiten gebruik gesteld.