“Adieu, Bethelkerk Barneveld…”

Omdat de protestantse (voormalig gereformeerde) Bethelkerk aan de Groen van Prinstererlaan in Barneveld binnenkort ingrijpend verbouwd en vergroot zal worden en ook een andere naam zal krijgen als nieuw onderkomen van de hele Protestantse Gemeente in het dorp, werd op vrijdag 30 augustus 2019 tijdens een speciale bijeenkomst afscheid genomen van de ‘oude’ kerk, met als thema Adieu, Bethelkerk.

De voorgevel van de Bethelkerk (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Aan de bijeenkomst in de goed gevulde Bethelkerk verleenden drie koren hun medewerking: de christelijke zangvereniging Con Amore, het interkerkelijk streekmannenkoor De Schaffelaar en het interkerkelijk gospelkoor El Elyon.

Het programma bestond in grote lijnen uit een historisch overzicht van zestig jaar Bethelkerk, afgewisseld door een groot aantal muzikale intermezzo’s. Uiteraard begon het verhaal met de eerste steenlegging op 26 april 1958 van de Bethelkerk, die voor fl. 343.000 gebouwd werd. In de oude kerk aan de Nieuwstraat – voorgangster van de Bethelkerk – was een orgel in gebruik dat voor fl. 22.000 gekocht was en dat werd meegenomen naar de Bethelkerk.

Na verloop van tijd vertoonde het orgel allerlei gebreken. Een actie voor een nieuw orgel bracht al gauw fl. 45.000 op, terwijl de rest van het benodigde geld, fl. 110.000, ook door de gemeente  bijeengebracht werd. Enkele gemeenteleden vervaardigden de kast van het orgel. Het aangeschafte instrument was een Walckerorgel dat op 30 januari 1976 in gebruik genomen werd. ‘Dit is het enige dat in de nieuwe kerk niet zal veranderen’, zo merkte de vertelster op.

De oude gereformeerde kerk aan de Nieuwstraat te Barneveld.

Een van de vroegere predikanten, ds. W.G. van Iperen, die van 2005  tot 2018 predikant van de Protestantse Gemeente te Barneveld was, vertelde over de glas-in-loodramen in de kerk, waarbij hij speciaal aandacht vroeg voor het raam van ‘Noach en de pelikaan’.

In het historisch overzicht kwamen nog veel andere onderwerpen voorbij, zoals het kinderkoor dat in 1958 werd opgericht en uiteindelijk gesplitst werd in een kinder- en een jeugdkoor. Ook werd onder meer aandacht gevraagd voor de omvangrijke arbeid van de kosters, voor de musicals die al vijftien jaar lang worden ingestudeerd en opgevoerd door de jeugdclubs en voor de predikanten die de kerk dienden. Ds. A. van Vliet, die van 1993 tot 1998 predikant van de Gereformeerde Kerk van Barneveld was, vertelde uitvoerig over zijn belevenissen, waarbij die in de pastorie niet vergeten werden.

Bij de uitgang werd gecollecteerd voor het bouwfonds.