‘Pas op de plaats’ met fusie in Klundert

Hoewel de fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Klundert eigenlijk halverwege 2020 gepland was, hebben de kerkenraden besloten daarmee pas op de plaats te maken, zo deelde men BN De Stem mee.

De gereformeerde kerk te Klundert.

De beoogde fusiedatum blijkt te vroeg te zijn, omdat men meer tijd nodig heeft elkaar beter te leren kennen en naar elkaar toe te groeien. Overigens wordt benadrukt dat de fusie niet van de baan is, dat ‘de verstandhouding prima’ is, en dat de samenwerking op het gebied van gezamenlijke diensten en jeugdwerk gewoon doorgaat. In de loop van het fusietraject werd echter duidelijk dat er ook de nodige verschillen zijn, die onder meer te maken hebben met de kerk als gebouw (dus ten aanzien van de vraag welk kerkgebouw gehandhaafd dan wel afgestoten moet worden), met de liturgie en met bijvoorbeeld het feit dat de hervormde gemeente niet en de Gereformeerde Kerk wel homoseksuele ambtsdragers toestaat. Aan een discussie over het homohuwelijk hebben beide nog geen behoefte, zo merkten de vertegenwoordigers van de twee kerken op.

Beide kerken hebben een kerkgebouw en een predikant en tellen elk rond de achthonderd leden (de gereformeerde kerk iets meer dan de hervormde gemeente), van wie destijds een ruime meerderheid voor een kerkenfusie was. Weliswaar loopt het aantal leden van beide kerken langzaam terug, maar de zaak forceren, ‘en daarna een kwart van de leden verliezen’, is geen optie, zo werd opgemerkt.

De kerkenraden bekijken nu op welke onderdelen van het kerkelijk leven de samenwerking geïntensiveerd zou kunnen worden om verder naar elkaar toe te groeien. Een nieuw tijdpad stippelen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente bewust niet uit.