Gedenkboek Protestantse Gemeente Linschoten

125 jaar Gereformeerde Kerk c.q. Protestantse Gemeente te Linschoten (1893-2018).

Onlangs verscheen een gedenkboek van de Gereformeerde Kerk c.q. Protestantse Gemeente in het Utrechtse Linschoten.

Het nieuwe gedenkboek van de kerk van Linschoten.

Het boek bevat ‘verslagen en flarden uit de geschiedenis van de kerk’, die in oktober 2019 het 125-jarig jubileum herdacht, namelijk de jaren vanaf de instituering van de Gereformeerde Kerk te Linschoten (5 oktober 1893) tot 2018. Ook zijn in het boek fotoverslagen opgenomen van ‘activiteiten in de jaren 2018 en 2019’.

De Gereformeerde Kerk te Linschoten, die zich al enkele jaren ‘Protestantse Gemeente’ noemt (overigens zonder met een hervormde gemeente te zijn gefuseerd), werd op 5 oktober 1893 geïnstitueerd. In het dorp werd echter al in 1836 een Christelijke Afgescheidene Gemeente gevormd, die zich drie jaar later aansloot bij de Gereformeerde Kerk onder ’t Kruis, een landelijke afsplitsing van de Christelijke Afgescheidene Kerk.

In 1849 vervolgde men de kerkelijke weg in combinatie met de Kruisgemeente te Woerden. Via een enigszins ingewikkelde geschiedenis – waarop we binnenkort nader terugkomen – voegde de gemeente van Linschoten zich op 5 oktober 1893 bij De Gereformeerde Kerken in Nederland. Het nu verschenen gedenkboek ’t Kruispunt (genoemd naar het kerkgebouw van de gemeente) verhaalt over de tijd sinds 1893. De kerk telde in 2016 ongeveer vierhonderd leden.

We komen binnenkort op de geschiedenis van deze kerk en op het nieuwe gedenkboek terug. In het dorp Linschoten bestaat overigens ook een Hervormde Gemeente, die niet met de ‘Protestantse Gemeente’ (c.q. Gereformeerde Kerk) fuseerde.