Vooralsnog geen gunning en verkoop Maranathakerk Rijnsburg

Nieuwe gesprekken met bieders.

In de vergadering van de Kleine Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Rijnsburg van 21 november 2019 kwam ook de verkoop van de Maranathakerk aan de orde. Naar aanleiding daarvan publiceerde de kerkenraad een persbericht:

Interieur van de Maranathakerk te Rijnsburg (foto: Nienke de Snaijer; gepubliceerd in ‘De Waarheid over de Maranathakerk’).

“De Kerkenraad van de Protestants Gemeente Rijnsburg (PGR) heeft besloten de lopende procedure van verkoop van de Maranathakerk in Rijnsburg te beëindigen en vooralsnog niet tot gunning en verkoop aan één van de geïnteresseerde partijen over te gaan. De Kerkenraad heeft de opdracht om bij haar besluit nadrukkelijk de herbestemming van het gebouw te laten meewegen, en daarbij een passende, duurzame oplossing met een gezonde exploitatie te vinden om uiteindelijk tot verkoop te kunnen overgaan. In de nu afgesloten procedure bleek bij elk van de drie partijen het uitgebrachte bod op onderdelen onvoldoende. De Kerkenraad wenst nog altijd wel tot verkoop van het gebouw te komen en zal daarom met alle partijen opnieuw in gesprek gaan voor aanvullende toelichting.” – Tot zover het persbericht van de kerkenraad.

Behalve een tweetal andere belangstellende kopers hebben ook de tegenstanders van verkoop van de Maranathakerk een bod op de kerk uitgebracht, met de bedoeling de kerk voor de eredienst te behouden.

De kerkenraad droeg het College van Kerkrentmeesters inmiddels op om – na de nieuwe gesprekken met de bieders – begin januari 2020 te komen met een nieuw verkoopvoorstel.