‘Over 25 jaar gewoon weer een jubileum’

 Jubileumboek Gereformeerde Kerk (PKN) Linschoten.

De predikant van de Gereformeerde Kerk c.q. Protestantse Gemeente te Linschoten hoopt dat de plaatselijke kerk over vijfentwintig jaar ‘gewoon weer opnieuw’ een jubileum kan vieren.

Het kerkelijk complex in Linschoten. Links het oorspronkelijke kerkje uit 1893, in het midden de uitbreiding van  1967 en rechts de nieuwbouw van 1979.

Deze hoop spreekt zij uit in het Nawoord bij het onlangs verschenen Jubileumboek van de Gereformeerde Kerk te Linschoten, die haar 125-jarig bestaan herdacht én vierde. Dat laatste blijkt duidelijk uit de goed verzorgde publicatie die ter gelegenheid daarvan het licht zag. Daarin zijn niet alleen ‘verhalen en flarden uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk en de Protestantse Gemeente te Linschoten’ opgenomen, maar ook een uitvoerig ‘fotoverslag van de activiteiten’ die daaromtrent in de jaren 2018 en 2019 georganiseerd werden.

Het boek is dan ook verdeeld in twee hoofdonderdelen: allereerst de geschiedenis van de kerk en  bovendien het genoemde fotoverslag. De geschiedenis beperkt zich begrijpelijkerwijs tot ‘verhalen en flarden’, want al eerder werd een uitvoerig gedenkboek gepubliceerd bij het honderdjarig bestaan van Kerk en kerkgebouw, in 1993, onder de titel ‘De kerk bij het Tolhuis’. De ‘flarden en verhalen’ in het nieuwe boek zijn vooral voor wat betreft de jaren vanaf 1993 een welkome aanvulling op het vorige boek!

De predikanten van de Gereformeerde Kerk c.q. de Protestantse Gemeente te Linschoten (foto: Jubileumboek Linschoten).

In beide boeken is overigens beperkt ruimte gemaakt voor de voorgeschiedenis van de kerk, die in feite  al in 1836 een aanvang nam. Dat is logisch en begrijpelijk, want het jubileum concentreerde zich rondom  het 125-jarig bestaan van de kerkelijke gemeente sinds 1893, zowel als van dat van het in hetzelfde jaar gebouwde oudste gedeelte van het kerkelijk complex (tegenwoordig ‘Bij de Tol’ genoemd), zoals dat nu in Linschoten te vinden is.

Hoe dan ook, al in 1836 ontstond in Linschoten de ‘Christelijke Afgescheidene Gemeente’ die – wegens onderlinge verdeeldheid – in 1839 voortgezet werd als Gereformeerde Gemeente onder ’t Kruis. Na vele verwikkelingen besloot de kerkenraad zich per 5 oktober 1893 aan te sluiten bij De Gereformeerde Kerken in Nederland. Deze waren op 17 juni 1892 ontstaan door de landelijke Vereniging van de Kerken uit Afscheiding en Doleantie. Omdat we op deze voorgeschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Linschoten (en wat daarop volgde) later uitvoerig terugkomen, beperken we ons nu tot het tweede deel van het jubileumboek.

Het nieuwe gedenkboek van de kerk van Linschoten.

De feestelijkheden (2018-2019).

Dan blijkt dat men in Linschoten het jubileumjaar allerminst vergeten is. Zowel in 2018 als in 2019 zijn allerlei feestelijkheden georganiseerd, die met het jubileum in verband staan. Van alle activiteiten geeft het nieuwe jubileumboek een uitgebreid en kleurig fotoverslag.

De feestelijkheden begonnen op 26 augustus 2018 met een zomerbarbecue rond de huidige kerk ’t Kruispunt en ze werden achtereenvolgens voortgezet met een rondleiding in het kader van Open Monumentendag (in september 2018), een rondetafelgesprek over de betekenis van de Kerk(en) in oktober 2018, en later in die maand met een oecumenisch avondgebed in de stijl van Taizé. Een zangmiddag voor ouderen en een kindermiddag besloten de feestelijkheden in 2018.

Een foto van de openluchtdienst op 16 juni 2019 (foto: Jubileumboek Linschoten).

In 2019 gingen de feestelijkheden van start met een filmavond in januari en een sing-in met moderne Opwekkingsliederen in de maand daarop. Een hele klus zal het zijn geweest om als gemeenteleden in het weekend van 15 tot en met 17 februari een complete musical in elkaar te draaien en uit te voeren. In de maanden daarop volgden nog een fotopuzzeltocht (in maart), een kerkenveiling (in april), in mei ‘een wandeling door de velden’, terwijl op 16 juni 2019 een openluchtdienst gehouden werd.

Behalve het bovenstaande komt men door lezing van het gedenkboek ook aan de weet dat ter gelegenheid van de jubileumviering ook het ‘Linschoten kwartetspel‘ uitgegeven werd en bouwplaten van de twee kerken in het dorp: een van het complete kerkelijke complex van de gereformeerden, en een van het hervormde kerkgebouw.

In 2044…!

Het kunstwerk, waaraan lang gewerkt is en dat op 7 juli 2019 onthuld werd (foto: Jubileumboek Linschoten).

De eindactiviteit vond volgens het jubileumboek plaats op 7 juli 2019, toen een in de voorgaande tijd gemaakt kunstwerk onthuld werd, voorstellende het complex van de gereformeerde kerkelijke gebouwen in Linschoten. Ook werd een tijdcapsule begraven en afgedekt met een gedenkplaat.   In de capsule zaten tekeningen en verhalen van jongeren, een verslag van de jubileumactiviteiten en een aantal recente kerkbladen (‘het meeste werd op een USB stick aangeleverd’).

Het zou mooi zijn in 2044, ‘bij het volgende jubileum’, het 150ste!, de tijdcapsule op te graven en te zien ‘hoe het in 2019 was en dan is’. Hopelijk is de USB-stick dan nog ‘leesbaar’; de techniek schrijdt voort…!

Kortom: een mooi gedenkboek van een levendige gemeente, die momenteel ongeveer 370 leden telt.

De gedenkplaat op de tijdcapsule werd op 7 juli 2019 geplaatst (foto: Jubileumboek Linschoten).

* Dorsman (red.), E.W. de Jong (eindred.), Mariëtta Eppinga, (afbeeldingen),  Harry Bouwmeester (vormgeving), ’t Kruispunt. Jubileumboek 1893-2018. Verhalen en flarden uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk en de Protestantse Gemeente te Linschoten. Fotoverslag van de activiteiten in het jubileumjaar 2018-2019. Linschoten, 2019, 58 pp., geïllustreerd met talloze kleurenfoto’s. Prijs: € 10 (excl. verzendkosten).