Nog geen B&B’s bij kerk in Onderdendam

Vooralsnog is het besluit van de gemeenteraad van Het Hogeland in Noord-Groningen, om  bed & breakfast-woningen te bouwen achter de voormalige gereformeerde kerk in Onderdendam, opgeschort.

De voormalige gereformeerde kerk te Onderdendam.

Buurtbewoners, die zich al jaren teweerstellen tegen de komst van  de B&B’s, voelen zich niet gehoord door de gemeente, zo vertelden ze op 11 december 2019 aan de gemeenteraad. Ze verweten het gemeentebestuur dat ze – ondanks gedane toezeggingen – nooit op de hoogte gehouden zijn over de voortgang van de plannen, terwijl daarover wél met de Stichting Oude Groninger Kerken, eigenaar van de voormalige gereformeerde kerk, werd overlegd. De wethouder zei dat de slechte communicatie met de bewoners onder meer te wijten was aan de gemeentelijke herindeling.

De gemeenteraad wil zich nu eerst op de hoogte stellen van de situatie en heeft daarom besloten de genomen besluiten vooralsnog terug te draaien.