Lezing over dr. A. Kuyper

Op dinsdagavond 28 januari 2020 zal George Harinck, Kuyper-kenner en hoogleraar Geschiedenis van het Protestantisme, zijn licht laten schijnen over de betekenis van dr. A.Kuyper (1837-1920) voor de 21e eeuw, onder de titel ‘Abraham in Wonderland.

Dr. A. Kuyper (1837-1920).

Dr. A. Kuyper was tijdens zijn leven oprichter van de in 1879 gestichte ARP, de (‘gereformeerde’) Anti-Revolutionaire Partij, stichter van de Vrije Universiteit (1880) en minister-president (tussen 1901 en 1905). Ook speelde hij een belangrijke rol bij de Doleantie en de daarop volgende Vereniging van de Kerken uit Afscheiding en Doleantie, waardoor in 1892 De Gereformeerde Kerken in Nederland tot stand kwamen. Hij oefende grote invloed uit op het politieke en maatschappelijk leven in zijn tijd. Historicus George Harinck zal in zijn lezing ingaan op de vraag ‘wat Kuyper ons, precies een eeuw na zijn dood, nog te zeggen heeft’.

De lezing is gratis toegankelijk voor betrokkenen bij het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit, dat de bijeenkomst organiseert. Wel is het noodzakelijk zich aan te melden via redactie@hetgoedeleven.nl onder vermelding van Historisch Documentatiecentrum. De lezing vindt plaats in het Auditorium van de Vrije Universiteit op de eerste verdieping van het hoofdgebouw en begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.