Nieuw bijgebouw Kerk Boven-Hardinxveld klaar

Op vrijdag 17 januari 2020 werd het nieuwe bijgebouw bij de Gereformeerde Kerk (PKN) in het Zuid-Hollandse Boven-Hardinxveld, waarover we al eerder schreven, officieel in gebruik genomen.

Het nieuwe bijgebouw (foto: Gereformeerde Kerk (PKN) Boven-Hardinxveld).

Het oude bijgebouw was erg gedateerd en er bestond voor de vergaderingen en andere activiteiten al jaren lang een ruimtetekort, zozeer zelfs, dat er geen kindernevendienst gehouden kon worden als er een ‘bijzondere dienst’ was, omdat die ruimte dan bij de kerkzaal getrokken werd.

Renoveren of nieuwbouw?

De kerkenraad stond een aantal jaren geleden voor de keus: moest het oude bijgebouw gerenoveerd worden of kon nieuwbouw gewaagd worden? Daarbij moest natuurlijk ook rekening gehouden worden met een eventuele teruggang van het ledental. Omdat de Gereformeerde Kerk veel enthousiaste leden en jonge gezinnen telt, ging de kerkenraad de kerkelijke gemeente rond om de steun voor nieuwbouw te peilen. Het bleek al snel dat er voldoende toezeggingen van financiële bijdragen waren om met de nieuwbouw te kunnen beginnen.

In maart 2019 begon men met het slopen van het oude bijgebouw. ‘Maandenlang waren er, vijf avonden in de week en op zaterdag, groepen vrijwilligers, variërend van vijf tot twintig man, bezig’, zo verklaarde de kerkenraad tegenover Het Kompas Hardinxveld Giessendam.nl. Het enthousiasme van de vrijwilligers was voor een ondernemer zelfs zo aanstekelijk dat deze om half twaalf ’s avonds nog bezig was met vloeren leggen. De vrijwilligers namen trouwens veel meer klussen over dan men van te voren had ingecalculeerd, waardoor de kosten binnen het budget bleven.

Het bijgebouw.

Het nieuwe bijgebouw bestaat uit een grote zaal en een kleine zaal, een kerkenraadskamer, een keuken en een vergaderzaal. Boven is nog een jeugdhonk en een opslagruimte. De centrale hal is bijzonder omdat deze bij drukbezochte kerkdiensten, door schuifwanden te openen,  bij de kerkzaal getrokken kan worden. Ook is het gebouw technisch gezien voorbereid op duurzaamheid. Er is ruimte voor een waterpompinstallatie en voor zonnepanelen.

Op vrijdag 31 januari 2020 is er een bijzondere familievoorstelling in de kerk, getiteld ‘Boven Water’. Een aantal gemeenteleden bereidde namelijk een toneelstuk voor. Iedereen is bij de uitvoering daarvan welkom en de entree is vrij.

De Gereformeerde Kerk te Boven-Hardinxveld groeit. Telde de kerk in 2006 nog 569 leden, in 2016 bedroeg het aantal gemeenteleden 637.