“Misschien later gepast afscheid van ‘Kruispunt’ Voorschoten”

De laatste dienst in de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk Het Kruispunt te Voorschoten wordt niet op de geplande datum, zondag 5 april 2020, gehouden, zo deelt de kerkenraad aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee.
De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk Het Kruispunt aan de Schoolstraat te Voorschoten (foto: Wikipedia, Michiel Verbeek).

Oorspronkelijk was in Het Kruispunt op zondag 5 april 2020 een Palmpasendienst gepland met aan het eind een feestelijke uittocht – met veel kinderen voorzien van Palmpasentakken –  naar de vernieuwde en verbouwde Dorpskerk, waar de viering zou worden afgesloten, met na afloop een gezellig samenzijn.

Volgens de planning zou ’s middags nog een uitvoering van de Matthäus Passie worden gehouden  als allerlaatste concert en viering in Het Kruispunt.

De kerkenraad deelde de redactie van GereformeerdeKerken.info mee, dat dit alles niet doorgaat vanwege de Corona-crisis. De diensten van de afgelopen weken werden met een “kleine bezetting” van ongeveer acht  personen verzorgd, die via de Kerkomroep beluisterd en meegevierd konden worden.

Ook de vespers en diensten hierna, vanaf maandag 6 april in de Stille Week, uitmondend in Pasen op 12 april, worden alle in een aangepaste  “kleine bezetting” in de Dorpskerk gehouden. Men kan deze diensten eveneens meevieren via audio en TV via Kerkomroep.

“Misschien later nog een gepast afscheid”.

Namens de kerkenraad werd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld dat  men nog hoopt “een andere keer – wanneer de Corona crisis is uitgewoed – op een gepaste manier afscheid van Het Kruispunt te kunnen nemen. Geleidelijk aan nemen we nu onze verbouwde en vernieuwde Dorpskerk in gebruik. Ook de officiële feestelijke opening, oorspronkelijk gepland voor het weekend van 18-19 april 2020, is uitgesteld tot nader order”.