Mogelijk geen laatste dienst in ‘De Hoeksteen’ te Maasdijk

De ‘laatste dienst’  in de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Hoeksteen te Maasdijk, die gepland stond op 24 mei 2020, gaat mogelijk helemaal niet door.

De Hoeksteen te Maasdijk.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maasdijk  deelde men de redactie van GereformeerdeKerken.info mee dat het nog de vraag is óf dat nog gaat plaatsvinden, en zo ja, wanneer. Een en ander is afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus.