‘Rehoboth’ Bellingwolde wordt niet gesloopt

Het voormalige gereformeerde kerkje Rehoboth in Bellingwolde wordt definitief niet gesloopt. Dat heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bellingwolde besloten.

Het voormalige gereformeerde kerkje Rehoboth te Bellingwolde wordt definitief niet gesloopt (foto: Gert Hardeman).

Het besluit viel nadat de burgerlijke gemeente Westerwolde, zoals wij eerder berichtten, toestemming weigerde om het kerkje, onderdeel van een beschermd dorpsgezicht, te slopen en ook een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie eventuele sloop afwees. Daarmee werd in feite vastgesteld dat het beschermde dorpsgezicht belangrijker geacht moest worden dan de belangen van de Protestantse Gemeente.

Wat de kerkelijke gemeente – eigenares van Rehoboth – nu met het idyllische kerkje gaat doen zal door de kerkenraad nog worden bekeken. Wel wees men er op dat door het niet slopen van het kerkje de kosten voor de Protestantse Gemeente oplopen. Maar één ding is zeker: men zal niet naar de rechter stappen.

Rehoboth werd in 1898 gebouwd en in 1899 in gebruik genomen. Op 26 mei 2019  werd er de laatste viering gehouden.

In een reactie deelde hoofdredacteur Hans ter Heijden van het cultuurhistorische tijdschrift  Terra Westerwolda aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee, verheugd te zijn over de nu genomen definitieve beslissing.