Oorlogsopnamen van ‘Radio Bloemendaal’

Op zondag 26 april 2020 zendt Radio Bloemendaal opnames uit van mededelingen over het oorlogsgeweld, die ds. Joh. C. Brussaard (1864-1963) in de Tweede Wereldoorlog vanaf de preekstoel via de ether aan zijn ‘gemeente zonder grenzen‘ bekend maakte.

In deze toenmalige gereformeerde kerk te Bloemendaal begon de geschiedenis van ‘Radio Bloemendaal’

In 2005, zestig jaar na de bevrijding, werd door Radio Bloemendaal een CD uitgebracht onder de titel ‘Radio Bloemendaal tijdens de oorlogsjaren‘. Naast de geschiedenis van dit sinds juni 1924 bestaande gereformeerde (nu protestantse) radiostation bevatte de CD ook opnames uit de oorlogsjaren, waarin de toenmalige predikant ds J.C. Brussaard niet schuwde melding te maken van het oorlogsgeweld in die tijd (hij was van 1918 tot 1947 gereformeerd predikant in Bloemendaal).

Uniek.

Deze opnames zijn uniek omdat er geen andere opnames uit de oorlogstijd bekend zijn, waarin dergelijke mededelingen  werden gedaan tijdens een kerkdienst. Zondag 26 april 2020 wordt deze CD vanaf 13.15 uur in zijn geheel gedraaid op Radio Bloemendaal in het programma ‘Uit Daans Platenkoffer‘.