Van drie naar één in Sneek

Nog niet bekend wanneer kerken worden afgestoten.

Zoals we al eerder meldden besloot de Protestantse Gemeente Sneek in 2017  op termijn de Grote- of Martinikerk als enige kerkgebouw in gebruik te houden.  De twee andere protestantse kerken in Sneek zullen t.z.t. worden afgestoten.

De tegenwoordige aanblik van de Zuiderkerk te Sneek. Deze van oorsprong Dolerende kerk werd in … ingrijpend verbouwd.

Die andere twee zijn de Oosterkerk en de Zuiderkerk, beide voormalig gereformeerde kerkgebouwen.

De Zuiderkerk aan de Rienck Bockemakade  werd in 1889 als kerkgebouw van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) in gebruik genomen.

Zo zag de Sneker Zuiderkerk er voor de restauratie uit.

In 1976 werd – na jarenlang plannen maken – uiteindelijk besloten de Zuiderkerk een grote restauratie te laten ondergaan, omdat het onderhoud jarenlang verwaarloosd was ‘en de kerk in feite rijp was voor de sloop’. Op 16 januari 1977 werd vooralsnog de laatste dienst in de oude Zuiderkerk gehouden en op dinsdag 30 mei 1978 werd de ingrijpend verbouwde kerk ‘met een korte dankdienst’ weer in gebruik genomen.

De Oosterkerk aan de Leeuwarderkade  werd in 1956 in gebruik genomen.

Sneek, Oosterkerk (foto: Reliwiki, J. Sonneveld).

De bedoeling is dat de Martinikerk wordt verbouwd; onlangs   kwam de vergunning af. De kosten van de verbouwing worden grotendeels betaald door de verwachte opbrengst van  de verkoop van de Zuiderkerk en de Oosterkerk. Volgens een onderzoeksrapport  zou de Martinikerk  de minste mogelijkheden hebben voor herbestemming en de laagst verwachte verkoopopbrengst.

Nog geen datum voor sluiting vastgesteld.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Sneek deelde de redactie van GereformeerdeKerken.info mee, dat hij “nog geen datum vastgesteld heeft waarop de Oosterkerk en de Zuiderkerk op termijn zullen worden gesloten. Vooralsnog ligt het in de lijn van de verwachting dat gedurende de verbouw van de Martinikerk, de Martinikerk tijdelijk gesloten zal zijn en dat tijdens deze verbouwperiode de kerkdiensten in de Oosterkerk/Zuiderkerk worden gehouden”.