Berichten uit plaatselijke Geref. Kerken (35)

In Het Kerkblad (dat was van 1892 tot 1910 het ‘Officieel Orgaan van De Gereformeerde Kerken in Nederland’) van vrijdag 25 augustus  en van 1 en 8 september 1899 troffen we onder meer de onderstaande berichten aan betreffende plaatselijke Gereformeerde Kerken.