Oosterkerk Aalten wordt woon-zorgcomplex

Half juli volgt definitief besluit.

Het is de bedoeling dat in de voormalig gereformeerde Oosterkerk in Aalten  zo’n vijfentwintig woon-zorgwoningen gebouwd zullen worden.

De Oosterkerk te Aalten.

Dit is het resultaat van de in 2016 gestarte zoektocht naar een passende herbestemming van de kerk. In 2016 werd al besloten dat de Oosterkerk verkocht zou worden. Intussen is met het Bouwbedrijf Klomps uit Dinxperlo een koopovereenkomst gesloten, die de woningen gaat realiseren. Het bijzondere gedenkraam aan de Tweede Wereldoorlog wordt behouden.

Het gedenkraam in de Oosterkerk (foto: R. Neerhof, Creative Commons, CC BY-SA 4.0).

Verschillende mogelijkheden voor hergebruik.

De Protestantse Gemeente had aanvankelijk liever gehad dat een andere geloofsgemeenschap de Oosterkerk zou kopen, maar die zoektocht leverde niets op. Toen het Gelders Genootschap in 2017 in opdracht van de Protestantse Gemeente de mogelijkheden voor hergebruik op een rijtje zette, kwam men tot de mogelijkheden woon-zorg, maatschappelijke voorzieningen, kantoren en hoogwaardige horeca.

In 2019 meldden zich drie gegadigden voor die plannen en met hen werden gesprekken gevoerd. Als meest gewenste plan kwam de bouw van woon-zorg-woningen uit de bus. De inmiddels met Bouwbedrijf Klomps getekende overeenkomst moet nu alleen nog op 16 juli 2020 door de Grote Kerkenraad goedgekeurd worden. Daarover zullen de gemeenteleden door middel van digitale informatiebijeenkomsten gehoord worden.

Gedenkraam en kerkorgel.

Het interieur van de kerk met het waardevolle orgel.

De plannen gaan er van uit dat het eerder genoemde gedenkraam behouden blijft en dat t.z.t. de mogelijkheid bestaat de verbouwde kerk zo nu en dan open te stellen zodat belangstellenden het raam kunnen bekijken. Het glas-in-lood-raam werd ontworpen door Marius Richters (1878-1955 ) en werd in 1946 in de kerk aangebracht. Rotterdammers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog een veilige plek en voedsel in Aalten vonden, waren de initiatiefnemers van het geschenk en wilden daarmee hun dankbaarheid tonen.

Het orgel blijft behouden voor de kerk en zal – in tegenstelling tot andere berichten – niet worden verhuisd naar elders, zo werd ons vanuit Aalten meegedeeld.