Grote restauratie van ‘Oude Kerk’ te Meppel

De protestantse (voormalig gereformeerde) Oude Kerk aan de Groenmarktstraat te Meppel wacht een grote restauratie.

De protestantse ‘Oude Kerk’ te Meppel werd in 1897 als gereformeerde kerk in gebruik genomen bij de plaatselijke vereniging van de Kerken uit Afscheiding en Doleantie

Als gevolg van sterk oplopende tekorten werd de Protestantse Gemeente Meppel in 2019 gedwongen ingrijpende maatregelen te treffen. Een van de maatregelen was het afstoten van één van de  twee kerkgebouwen (de Grote- of Mariakerk of de Oude Kerk). Na een zorgvuldige selectie heeft de Algemene Kerkenraad (AK) in maart 2019 gekozen voor de Oude Kerk  en werd besloten de (voormalig hervormde) Grote- of Mariakerk af te stoten.

Om er echter voor te zorgen dat de Oude Kerk zo goed mogelijk voldoet aan de veranderende  gebruikswensen,  is naar het oordeel van de AK en het College van Kerkrentmeesters (CvK) een ingrijpende verbouwing noodzakelijk. Aldus deelt het CvK van de Protestantse Gemeente Meppel  aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee.

De restauratieplannen voor de Oude Kerk.

Het Walcker orgel in de Oude Kerk te Meppel (foto: Reliwiki, Jelle Visser, Dokkum).

Voor wat betreft het interieur van de Oude Kerk zijn de belangrijkste aspecten van deze verbouwing enkele bouwkundige aanpassingen van de kerkzaal, een nieuw liturgisch centrum, het vervangen van banken door stoelen, de aanleg van een beter klimaatsysteem (verwarming, ventilatie), nieuwe verlichting, een nieuw geluidssysteem en een camerasysteem voor online uitzendingen. Ook is het de bedoeling  groot onderhoud te plegen van het mooie Walcker-orgel. Verder wil men allerlei duurzaamheidsmaatregelen nemen.

Voor wat betreft het exterieur van de kerk wil men groot onderhoud uitvoeren: er komt een  nieuw dak op de kerk en ook zal een  nieuw hemelwaterafvoersysteem worden gerealiseerd.

Ook Trias wordt aangepakt.

Het kerkelijk centrum ‘Trias’ bij de Oude Kerk te Meppel (foto: Meppeler Courant).

Verder zal het grote, naast de kerk gelegen diensten- en vergadercentrum Trias worden aangepakt. Er komen een een nieuwe entree en een ruime foyer, terwijl er ook een nieuwe  grote zaal zal worden gerealiseerd, evenals een nieuwe toiletgroep en een nieuwe keuken. Verder wil men ruimte maken voor het Kerkelijk Bureau.

Momenteel werkt men aan het inzichtelijk maken van alle kosten, zodat de AK een verantwoord besluit kan nemen. Na het besluit van de AK zal de gemeente geïnformeerd worden. Vervolgens wordt de bouwvergunning aangevraagd en worden offertes aan aannemers en leveranciers  opgevraagd.

Men hoopt in het eerste kwartaal van 2021 met de renovatie te starten  en de verbouwde kerk eind 2021 in gebruik te nemen, al zijn er nog enkele onzekere factoren, zoals corona.  Na afloop van de restauratie is men van plan een verslag te publiceren van alle restauratiewerkzaamheden aan de kerk en Trias, zo  deelde het College van Kerkrentmeesters aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee.

En verder…

In verband met de op handen zijnde restauratie van de Oude Kerk wordt momenteel door een externe instelling gewerkt aan een bouwhistorisch onderzoek, waarover t.z.t. een rapport zal worden gepubliceerd. Daarvoor wordt het destijds door de redactie van GereformeerdeKerken.info geïnventariseerde Archief van de Gereformeerde Kerk te Meppel geraadpleegd. De Oude Kerk te Meppel werd in 1897 in gebruik genomen door de  pas verenigde Meppeler kerken uit Afscheiding en Doleantie.

Overigens zijn – tegen korting – nog enkele exemplaren verkrijgbaar van het omvangrijke gedenkboek – ‘Die verenigde wat gescheiden was‘, Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Meppel (1835-2005) – dat destijds door de redactie van GereformeerdeKerken.info werd samengesteld. Informatie daarover is bij de redactie verkrijgbaar.